Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น
ประชุมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ | 22 พฤศจิกายน 2561 12:55:40

ประชุมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายส้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสู่สังคมสุขภาวะจังหวัดแพร่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ. ห้องประชุมศูนย์พัฒนาภาคีเครือข่ายจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

รูปกิจกรรม