Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง
สัมภาษณ์เชิงลึก | 21 พฤศจิกายน 2561 15:40:25

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อสร้างทีมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ณ เทศบาลตำบลร้องกวาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รูปกิจกรรม