Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.บ้านหนุน
สัมภาษณ์เชิงลึก | 21 พฤศจิกายน 2561 15:59:19

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.บ้านหนุนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รูปกิจกรรม