Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
สัมภาษณ์เชิงลึก | 21 พฤศจิกายน 2561 16:15:43

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยหม้ายขับเคลื่อนนโยบายสาธาณะเพื่อรองรับผู้สูงวัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

รูปกิจกรรม