Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.ตำหนักธรรม
สัมภาษณ์เชิงลึก | 21 พฤศจิกายน 2561 16:23:06

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.ตำหนักธรรมเพื่อขับเคลื่อนทีมนโยบายสาธารณะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

รูปกิจกรรม