Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.บ้านเหล่า
สัมภาษณ์เชิงลึก | 21 พฤศจิกายน 2561 16:30:54

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.บ้านเหล่าเพื่อขับเคลื่อนทีมนโยบายสาธารณะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รูปกิจกรรม