Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
สัมภาษณ์เชิงลึก | 21 พฤศจิกายน 2561 16:34:05

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่เพื่อขับเคลื่อนทีมนโยบายสาธารณะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รูปกิจกรรม