Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ภาวะซึมเศร้าแก้ได้ด้วยกิจกรรมทางสังคม
สื่อสารสร้างการตื่นรู้..สู่ผู้สูงวัย | 22 พฤศจิกายน 2561 12:32:04

 

"แพทย์ชาวอังกฤษเขียนใบสั่งยาเป็นการเต้นรำ ทำศิลปะหรือการทำสวน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เหงาซึมเศร้าหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง มันส่งผลให้มาโรงพยาบาลน้อยลง ลดภาระงานของแพทย์ได้และผู้ป่วยบางรายลดการใช้ยาลง ปัจจุบัน1ใน4ของแพทย์ในอังกฤษใช้ใบสั่งให้สังคม (Social description) แทนยาอย่างเป็นประจำ โดยแนะนำกิจกรรมต่างๆเช่น ทำสวน ร้องเพลง เต้นแอร์โรบิค หรือจิบกาแฟยามเช้า ผลที่ตามมาคือผู้ป่วยมีเพื่อนและงานอดิเรกใหม่ๆ จากการประเมินผล4เดือนพบว่า ผู้ป่วยราว80% ลดการมาพบแพทย์ลง ผู้ป่วยจิตเวชรายหนึ่งได้รับใบสั่งเป็นเพลย์ลิสเพลงที่ชื่นชอบ ทำให้ลดยาได้ถึง60% และอีก1รายลดการนัดพบแพทย์ได้ถึง28% นอกจากนี้ 1ใน5ของการพบแพทย์จะไม่มีเรื่องยาอยู่ในหัวข้อการสนทนาเลยแต่กลับเป็นการแนะนำเรื่องการอยู่บ้าน การพักงานหรือไปที่ใหม่ๆ *รัฐบาลอังกฤษทุ่มงบ45ล้านปอนด์สนับสนุนโครงการนี้ และสร้างสถาบันระดับชาติเพื่อพัฒนา Social Prescription ซึ่งยังต้องการการศึกษาวิจัยในอนาคตอีกมากเพื่อตอบคำถามที่ว่า "ใบสั่งเชิงสังคมนี้จะทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นจริงหรือไม่?" (Cr. นิติธรญ์  ธนะธัญญา)

https://wef.ch/2IXq8b4