Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สนทนากลุ่มแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.ร้องกวาง
สัมภาษณ์เชิงลึก | 7 ธันวาคม 2561 22:38:29

สนทนากลุ่มแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอบต.ร้องกวาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ รพ.สต.ร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

รูปกิจกรรม