Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
"ธนาคารเวลา" มิติใหม่งานอาสารองรับสังคมสูงวัย
สื่อสารสร้างการตื่นรู้..สู่ผู้สูงวัย | 16 มกราคม 2562 17:40:44

"ธนาคารเวลา" มิติใหม่งานอาสารองรับสังคมสูงวัย 

    ธนาคารเวลา เริ่มจาก Edgar Cahn เป็นคนก่อตั้งธนาคารเวลา โดยมีแนวคิดหลักคือ “เพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้าน” กฎหลักของธนาคารเวลาคือเวลาของทุกคนมีค่าเท่ากัน 1 ชม. เท่ากับ 1 เครดิตเวลา มีค่านิยม 5 ประการ คือ 1.ทุกคนมีประสบการณ์แบ่งปันได้ 2..ใช้หน่วยเวลาแทนเงิน 3. มองว่าเราช่วยใครได้บ้าง 4.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนให้เข้มแข็ง 5.เคารพซึ่งกันและกัน บนความเท่าเทียม...Cr.เพจเครือข่ายสังคมสูงวัย วันที่ 16 มกราคม 2562